Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Zpracování a pořizování obrazu a videa netradičními metodami
Zahájení v ak.r.:2015/2016
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřeno na algoritmy zpracování obrazu "netradičně", například HDR (High Dynamic Range) obrazu, multispektrálního obrazu, případně obrazu doplněného o vlastnosti materiálu, teplotě, apod. Cílem je lépe porozumět jejich vlastnostem a možnostem, algoritmy do hloubky analyzovat, zlepšovat a připravovat nové. Předpokládá se práce v jazyce C, C++, C#, assembleru, případě i jiných jazycích. Možné algoritmy zahrnují:

  • Pořizování HDR obrazu a videa, jeho komprese, skládání z několika standardních obrazů/videí, apod. 
  • Pořizování, zpracování a vizualizace multispektrálního obrazu (obrazu s více než třemi spektrálními složkami),
  • extrakce příznaků z HDR obrazu se zaměřením na příznaky, které lze obtížně získat (nebo vůbec) a využití takových příznaků,
  • algoritmy vhodné pro mobilní techniku nebo embedded systémy zaměřené na výše zmíněné druhy obrazu,
  • metody vizualizace HDR obrazu a videa, tone-mapping, Real-Time tone mapping,
  • algoritmy a aplikace využívající vlnkové, frekvenční a/nebo obdobné transformace.

Po dohodě je možné zpracovávat i individuálně vybrané algoritmy, které ve výše uvedeném seznamu nejsou, ale patří do dané tématiky.

Je možnost spolupráce i na grantových projektech, zejména na nově podávaných projektech bezpečnostního výzkumu, H2020, ARTEMIS (potenciálně možnost stipendia či pracovního poměru).

Vaše IPv4 adresa: 18.208.159.25
Přepnout na https