Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Grafika a video na výkonných počítačích
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřeno na řešení velmi náročných výpočtů v oblasti počítačové grafiky a zpracování obrazu a videa. Ačkoli se výpočetní výkon počítačů vyvíjí velmi rychle, stále v oblasti počítačové grafiky a zpracování obrazu zůstává řada problémů, které nelze uspokojivě rychle řešit na dnešních počítačích, případně řešení nejsou kvalitní. Takové algoritmy je třeba buď "dobře implementovat" nebo "přepracovat a zlepšit". Příklady takových algoritmů jsou:

  • zobrazování 3D scén - zejména tradiční "rendering" případně obohacený o některé moderní prvky, například stereo (3D) zobrazení apod.
  • dekonvoluce 2D (obrazu) a 3D scén - zejména se jedná o odstranění "rozmazání obrazu" vzniklé vlivem vad objektivů nebo pohybu objektivu/objektů,
  • rekonstrukce snímků při prohlížení "virtuálního hologramu", například před jeho výrobou, a konstrukce takových hologramů,
  • odstraňování šumu/poruch ve videosekvencích, "de-interlacing" v systémech s prokládanými řádky v půlsnímcích, převzorkování videosekvencí v prostoru i čase.
Navíc se objevují nové výpočetní platformy, které mění pohled na "výkon" v kontextu některých výpočetních úloh (mimo jiné se to týká právě grafiky a videa) a pro které stojí za to úlohy speciálně připravovat. Například:
  • Již téměř notoricky známé GP-GPU platformy nabízející masivní paralelismu a zpracování typu SIMD,
  • "manycore" systémy, například s procesory typu ARM, s 8 a více procesory, které vyžadují nové přístupy k implementaci úloh,
  • nové architektury procesorů, jako jsou například Intel MMX, SSE, nebo úplně nová platforma MIC.

Je možnost spolupráce i na grantových projektech (zejména na projektech TAČR a EU). Předpokládá se práce na samotných algoritmech, implementace algoritmů na clusterech, PC/GPU/FPGA, případně kombinace obojího.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https