Téma disertační práce

Školitel:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc.
Téma:Návrh meta-evolučního algoritmu pro řešení optimalizačních úloh
Zahájení v ak.r.:2000/2001
Obhajoba disertace:2003-01-28
Název disertace:Parallel Estimation of Distribution Algorithms, PhD. Thesis
Charakteristika řešeného problému:

Návrh pokročilých evolučních algoritmů na bázi pravděpodobnostních modelů využívajících Bayesovských sítí a jejich paralelní implementace na svazku pracovních stanic.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https