Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Dolování víceúrovňových sekvenčních vzorů
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2017-04-25
Název disertace:Dolování víceúrovňových sekvenčních vzorů
Charakteristika řešeného problému:

Jedním z netradičních typů dat, ze kterých lze získávat užitečné informace využitím technik dolování z dat, jsou sekvence. Příkladem mohou být sekvence nákupů nebo třeba sekvence DNA nebo proteinů v molekulární biologii. Jednou z úloh dolování v takových datech je dolování frekventovaných vzorů, které se označují jako sekvenční vzory. Pokud je navíc k dispozici doménová znalost v podobě hierarchie konceptů, hovoříme o víceúrovňových sekvenčních vzorech. Téma disertační práce zahrnuje výzkum  algoritmů a technik dolování takových vzorů. Cíle projektu lze shrnout do následujících oblastí:

  • Shrnutí současného stavu dolování sekvenčních vzorů.
  • Návrh, resp. modifikace existujících algoritmů a technik dolování víceúrovňových sekvenčních vzorů.
  • Experimentální ověření.

Doktorand bude spolupracovat s dalšími doktorandy a zaměstnanci výzkumné skupiny informačních a databázových systémů. 

Téma bude řešeno v návaznosti na startovací program centra excelence IT4Innovations.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https