Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Využití verifikace pro ověřování odolnosti proti poruchám u systémů založených na FPGA
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

V současné době stále roste komplexnost číslicových obvodů, což vede k vyšší míře jejich integrace. S tím je spojena i větší náchylnost k poruchám a klesající spolehlivost těchto obvodů. Proto je nutné hledat cesty, jak tuto spolehlivost opětovně zvýšit. Jednou z cest je návrh obvodů odolných proti poruchám. Existuje a stále vzniká velké množství technik, jak vytvářet obvody odolné proti poruchám. Důležitým krokem při návrhu takových obvodů je ověření jejich spolehlivosti pod vlivem poruch.

Tématem této disertační práce je studium technik verifikace a návrh jejich využití pro ověřování spolehlivosti číslicových obvodů. Součástí práce je také studium dostupných technik pro injekci poruch do programovatelných hradlových polí (FPGA) a návrh jejich propojení s technikami verifikace. Je vhodné brát v úvahu důležitou vlastnost reálných systémů, tedy že ne každá porucha v číslicovém obvodu se musí projevit vně komplexního systému.

Výše uvedené principy budou ověřeny na implementaci elektromechanického systému, který bude pro tyto účely vytvořen. Implementace bude sestávat z modelu robota a jeho řídicí jednotky nakonfigurované do FPGA. Výsledkem této činnosti bude vytvoření postupů pro ověřování odolnosti proti poruchám systémů založených na FPGA.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https