Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Principy generování testovacích vektorů
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

Pojem funkční verifikace číslicových obvodů se dostává stále více do popředí, jelikož je kladen důraz na bezchybnost a korektní chování těchto obvodů vzhledem k jejich specifikaci. Funkční verifikace je založena na takovém generování testovacích scénářů, aby se dosáhlo co nejvyššího pokrytí všech funkcí obvodu. Za tímto účelem je potřeba kvalitního a parametrizovatelného generátoru testovacích vektorů, který dokáže za běhu verifikace zpracovávat omezující podmínky (constraints) definující formát či datový obsah těchto vektorů.

Tématem této disertační práce je studium a návrh technik pro parametrizovatelné generování testovacích vektorů podle principu constraint random generation", které bude možno uplatnit v procesu funkční verifikace různých číslicových obvodů (procesorů, funkčních jednotek, jednotek odolných vůči poruchám, atd.). Constraint random generation", neboli generování testovacích vektorů pomocí omezujících podmínek, je NP-úplný problém nalezení takového formátu či datového obsahu vektorů, který splňuje všechna omezení definovaná pomocí constraints, a to v polynomiálním čase.

Vstupy pro generátor budou získávány ze speciálně navržených bloků, pomocí kterých bude definován formát generovaných testovacích vektorů a omezující podmínky, které se uplatní v procesu generování těchto vektorů. Výsledkem této činnosti bude vytvoření postupů pro generování testovacích vektorů.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https