Téma disertační práce

Školitel:Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Vizuální lokalizace v přírodě
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Projekt se zabývá lokalizací kamery v přírodním prostředí pomocí metod počítačového vidění a počítačové grafiky. Cílem je zkoumat metody pro registraci obrazu do 3D modelu terénu, které by následně vedly k návrhu a vývoji lokalizačních systémů. Takové systémy by umožňovaly např. pasivní navigaci (bez)pilotních letounů pouze s pomocí kamery.
Školitel specialista dr. Martin Čadík.


Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https