Téma disertační práce

Školitel:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Digitální forenzní analýza s použitím distribuovaného prostředí
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Téma se týká výzkumu a vývoje metod pro zpracování forenzních dat ze síťové komunikce. Řešený problém s počívá v nalezení a experimentální implementaci metod, které by efektivně dokázaly pracovat s velkým objemem forenzních dat. Výzkum se bude zaměřovat na nalezení, přizůsobení a implementaci metod a jejich vyhodnocení. Metody předpokládají použití distribuovaného prostředí pro uložení a zpracování dat.  

Původní název tématu byl v průběhu řešení upřesněn  z názvu Síťová forenzní analýza velkých dat na Digitální forenzní analýza s použitím distribuovaného prostředí

Téma se tedy aktuálně zaměřuje takto:

Digitální forenzní je výpočetně náročná aktivita. Nalezení důkazů vyžaduje analýzu množství informací na analyzovaných médiích, například diskových oblastech, přičemž některé soubory mohou používat ochranu šifrováním. Přístup k zabezpečeným informacím vyžaduje množství výpočetního výkonu, které je na současných pracovních stanicích nedosažitelný. Cílem této práce je identifikovat současné stav a identifikovat problémy použití digitální forenzní analýzy v distribuovaném výpočetním prostředí. V práci budou zkoumány různé distribuované architektury. Práce bude demonstrovat použití navržené řešení na problematice nalezení hesla k zabezpečeným dokumentů.

Původní zadání bylo tohoto znění: Téma se týká výzkumu a vývoje metod pro zpracování forenzních dat ze síťové komunikce. Řešený problém s počívá v nalezení a experimentální implementaci metod, které by efektivně dokázaly pracovat s velkým objemem forenzních dat. Výzkum se bude zaměřovat na nalezení, přizůsobení a implementaci metod a jejich vyhodnocení. Metody předpokládají použití distribuovaného prostředí pro uložení a zpracování dat.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https