Téma disertační práce

Školitel:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Inteligentní metody síťové forenzní analýzy
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Téma se týká výzkumu a vývoje metod pro (polo-)automatizované zpracování forenzních dat ze síťové komunikce. Budou zkoumány metody strojového učení pro účely klasifikace a rozpoznávání informací v datech ze zachycené síťové komunikace a pro identifikaci neobvyklého či neznámého komunikačního vzoru. Navržené metody budou experimentálně vyhodnoceny a případně integrovány do forenzní platformy v rámci projektu bezpečnostního výzkumu.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https