Téma disertační práce

Školitel:Šátek Václav, Ing., Ph.D.
Téma:Paralelní numerické řešení diferenciálních rovnic
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Navrhované téma  je zaměřeno na plánovanou spolupráci s TU Wien, Faculty of Mechanical Engineering,  Institute for Mechanics and Mechatronics v rámci projektu AKTION Austria- Czech Republic. Spolupráce podporuje  vzájemné vědecké návštěvy. Klíčovým záměrem spolupráce je podpora mladých výzkumných pracovníků. Spolupráce  podporuje perspektivní publikace ve vědeckých časopisech. Předpokládá se rovněž spolupráce s University of Auckland.

 


Charakteristika řešeného problému:
 
Řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic patří stále mezi velmi náročné výpočetní postupy. V současné době probíhá výzkum extrémně přesného, stabilního a rychlého numerického řešení soustav obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic (výzkum zahrnuje přirozeným způsobem i řešení problémů, které lze na soustavy diferenciálních rovnic převést). Výzkum je založen na transformaci zadání do speciálního autonomního tvaru. Tato transformace má velmi příznivé paralelní vlastnosti - mnoho výpočetních operací je vzájemně nezávislých, takže tyto výpočty mohou být prováděny paralelně, nezávisle v oddělených procesorech paralelních výpočetních systémů. Tento paralelní přístup se experimentálně ověřuje.Předmětem dizertační práce je výzkum architektur pro efektivní řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic. Cílem výzkumu bude návrh specializovaného paralelního výpočetního systému. Důraz bude kladen na důsledné matematické zhodnocení.
 

Navrhované téma patří do oblasti "Vysoce náročné výpočty".


Školitelem specialistou je Ing. Václav Šátek, Ph.D.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https