Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Paralelní gramatiky
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2005-03-25
Název disertace:Grammars with Context Conditions and Their Applications
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o gramatických modelech paralelního výpočtu. Cílem je konstrukce a výzkum nových gramatických modelů, které adekvátním způsobem odrážejí potřeby moderních metod výpočetního paralelismu. Podmínkové a redukované verze paralelních gramatik budou centrem tohoto studia. Aplikace těchto gramatik se budou soustředit na modelování a výzkum organismů v molekulární biologii a genetice.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2005MEDUNA Alexander. Automata and Languages: Theory and Applications [Springer, 2000]. London: Springer Verlag, 2005. ISBN 1-85233-074-0.
2002KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Homogenous Grammars with a Reduced Number of Non-Context-Free Productions. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2002, roč. 2002, č. 81, s. 253-257. ISSN 0020-0190.
2001MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Partially Parallel Grammars. In: DCAGRS. Vienna, 2001, s. 15-21. ISBN 0-7167-8261-8.
 MEDUNA Alexander. Uniform Generation of Languages by Scattered Context Grammars. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2001, roč. 2001, č. 45, s. 231-235. ISSN 0169-2968.
2000MEDUNA Alexander. Generative Power of Three-Nonterminal Scattered Context Grammars. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2000, roč. 2000, č. 246, s. 279-284. ISSN 0304-3975.
1998MEDUNA Alexander. Economical Transformations of Scattered Context Grammars to Phrase-Structure Grammars. Acta Cybernetica. 1998, roč. 1998, č. 13, s. 225-242. ISSN 0324-721X.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https