Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Modely grafických rozhraní
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

Rozpracování témantiky grafikých rozhraní, jejich impaktu na uživatele a možnosti jejich hodnocení. Případné vytvoření prototypu takového systému.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https