Téma disertační práce

Školitel:Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Student:Čudová Marta, Ing.
Téma:Párování různých fyzikálních modelů pro vědecké výpočty na superpočítačích
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Mnoho vědeckých výpočtů a simulací lze rozdělit do fází, z nichž každá zkoumá daný problém na jiné úrovni detailů. Pokud nás zajímá například komplexní dynamika kapalin můžeme výpočet rozdělit na několik úrovní z nichž každá je popsána jiným modelem. Na nejnižší úrovní máme kvantové jevy, interakce jednotlivých atomů dané sloučení a její sbalení v prostoru. Na další úrovni můžeme zkoumat interakce jednotlivých molekul jako jsou vzájemné srážky či elektrické působení. Na další úrovni můžeme vyšetřovat makroskopické parametry (hustota, viskozita, atd.).

Jednotlivé modely mohou běžet sekvenčně či paralelně a vzájemně si předávat údaje (vystup kvantového modelu může být vstupem do molekulárního).  Cílem této práce je navrhnout obecné rozhraní pro párování několika různých modelů tak, aby byla umožněna maximální paralelizace, redukována synchronizace a množství předávaných parametrů.

Mezi další možné směry práce může být zkoumání parareal metod, jenž využívají několika modelů pro efektivní paralelizace nejen v prostoru (prostorová dekompozice) ale i v čase.

Vaše IPv4 adresa: 54.166.141.69
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]