Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Sdílení obsahu grafické scény
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2008-01-25
Název disertace:Aktivní transakce pro kolaborativní virtuální scény
Charakteristika řešeného problému:

  • Obecné algoritmy sdílení dat v počítačové síti
  • Algoritmy sdílení grafických dat optimalizované na minimální objem přenesených dat (s definovanými přípustnými chybami ve grafické scéně)
  • Algoritmy sdílení grafických dat v dynamicky se měnící grafické scéně
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https