Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, Ing., Ph.D.
Student:Kremel Bruno, Ing.
Téma:Hledání regulárních výrazů ve vysokorychlostních sítích
Zahájení v ak.r.:2015/2016
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřené na oblast  hledání regulárních výrazů. V rámci
práce budou zkoumány nové algoritmy a hardwarové architektury, které umožní s využitím technologie FPGA hledání regulárních výrazů na rychlostech v řádech stovek gigabitů za sekundu.  Cílem bude zajistit požadovanou propustnost a efektivně využít zdroje FPGA tak, aby bylo možné umístit do FPGA čipu co nejvíce regulárních výrazů.  

Doktorand se zaměří na analýzu vlastností existujících algoritmů a bude
zkoumat možnosti jejich vylepšení.  Dále bude zaměřena pozornost na hledání efektivních hardwarových struktur pro realizaci vybraných algoritmů s důrazem na využití hardwarového paralelismu, případně na nalezení zcela nových algoritmů a architektur.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 54.158.52.166
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]