Téma disertační práce

Školitel:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Programování softwarově definovaných sítí
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

V současné době se v oblasti SDN zájem zaměřuje na protokol a architekturu OpenFlow, který umožňuje řídit síť složenou z OpenFlow switchů pomocí OpenFlow kontroléru.  V poslední době vzniklo několik návrhů programovacích jazyků pro OpenFlow kontroléry, například Nettle, Frenetic, či Procera. Nicéméně v této oblasti stále zůstává řada nevyřešených problémů:

 • Jaké služby a vlastnosti jsou požadovány od OpenFlow sítě?
 • Jaká je vhodná metoda pro návrh a specifikaci OpenFlow sítě? 
 • Jaké je vhodné paradigma programovacího jazyku pro tuto doménu?
 • Jakým způsobem by se měla OpenFlow síť monitorovat?
 • Jak by měla být řešena problematika škálovatelnosti implementace?
Disertační práce by se měla pokusit odpovědět na vybrané otázky. Řešení práce by mělo začít těmito kroky:
 1. Analýza současného stavu programovacích metod pro OpenFlow sítě. Jejich vzájemné porovnání na případových studiích.
 2. Identifikace aplikačních domén pro nasazení OpenFlow sítí, například v Cloud řešeních. 
 3. Identifikace konkrétního problému v oblasti programování OpenFlow sítí.
Ze současného pohledu se z problémů zdá zajímavé:
 • Správnost: Problém korektnosti programu vzhledem ke specifikaci dle Network Policy.
 • Výkon: Problém implementace programu pro OpenFlow síť, která by měla odpovídající výkonové parametry.
 • Bezpečnost: Problém definice bezpečnostních politik a jejich implementace v OpenFlow síti.
Řešením práce by bylo:
 • detailní rozbor nalezeného problému
 • návrh řešení a jeho experimentální realizace
 • vyhodnocení řešení a porovnání s původním stavem/souvisejícícmi řešeními.
Školitel specialista: Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D.
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https