Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Pokročilé algoritmy zpracování videa
Zahájení v ak.r.:2015/2016
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřeno na algoritmy zpracování videa. Hlavním cílem je zkoumat algoritmy tak, aby bylo lépe rozumět jejich vlastnostem a možnostem, algoritmy do hloubky analyzovat, zlepšovat/připravovat nové a efektivně je implementovat například v CPU, v CPU s akcelerací SSE instrukcemi, v embedded systémech, v embedded systémech s FPGA, případně v jiných kombinacích systémů. Předpokládá se práce v jazyce C, C++, C#, assembleru, CUDA, OpenCl, případně VHDL. Možné algoritmy zahrnují:

  • rozpoznávání obsahu scény, dějů a obecně sémantiky videosekvencí,
  • klasifikace videosekvencí prostřednictvím například hlubokých konvolučních neuronových sítí nebo, space-time příznaků,
  • sledování objektů (tracking) ve videu moderními metodami (například TLD, particle tracking apod.),
  • měření podobnosti videa a jeho obsahu, například prostřednictvím vzájemné informace, analýzy sémantiky a podobných přístupů,
  • nové algoritmy zpracování videa a vhodné například pro mobilní techniku a/nebo embedded systémy,
  • algoritmy komprese videa a analýzy prostřednictvím frekvenční či vlnkové a transformace, nebo obdobnými postupy...

Po dohodě je možné zpracovávat i individuálně vybrané algoritmy, které ve výše uvedeném seznamu nejsou, ale patří do dané tématiky.

Je možnost spolupráce i na grantových projektech, zejména na nově podávaných projektech bezpečnostního výzkumu, H2020, ARTEMIS (potenciálně možnost stipendia či pracovního poměru).

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https