Téma disertační práce

Školitel:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Téma:Teoretické a experimentální stanovení množství informací v biometrických vlastnostech oka
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Stanovení množství informací (biometrické entropie) v duhovce a sítnici oka. Zjištění, které oblasti snímků obsahují nejvíce informace a které jsou informačně méně bohaté na základě experimentálních zjištění. Dále prozkoumání závislostí mezi jednotlivými vzory v kresbách biometrik a jejich ovlivnění nemocemi. Výstupem bude teoretický rozbor výše zmíněných údajů, opřený právě o experimentální zjištění.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https