Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Počítačová animace měkkých tkání
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2005-11-11
Název disertace:Computer Animation of Soft Tissues
Charakteristika řešeného problému:

  • Obecné algoritmy animace v počítačové grafice
  • Animace živých struktur v počítačové grafice
  • Animace člověka
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https