Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Vyhledávání vzorů ve vysokorychlostních počítačových sítích
Zahájení v ak.r.:2015/2016
Charakteristika řešeného problému:

Původní téma Hledání regulárních výrazů ve vysokorychlostních sítích/Regular Expression Matching in High-Speed Networks bylo v průběhu řešení upřesněno na téma současné: Vyhledávání vzorů ve vysokorychlostních počítačových sítích/Pattern matching in high-speed computer networks

Aktuální charakteristika:
Téma je zaměřené na oblast hledání řetězců popsaných regulárními výrazy. V rámci práce budou zkoumány nové algoritmy a hardwarové architektury, které umožní s využitím technologie FPGA hledání řetězců popsaných regulárními výrazy na rychlosti v řádech stovek gigabitů za sekundu. Cílem bude zajistit požadovanou propustnost a efektivně využít zdroje FPGA tak, aby bylo možné umístit do FPGA čipu co nejvíce pravidel.

Doktorand se zaměří na analýzu vlastností existujících algoritmů a bude
zkoumat možnosti jejich vylepšení.  Dále bude zaměřena pozornost na hledání efektivních hardwarových struktur pro realizaci vybraných algoritmů s důrazem na využití paralelismu na úrovni hardware, případně na nalezení zcela nových algoritmů a architektur.Původní charakteristika:
Téma je zaměřené na oblast  hledání regulárních výrazů. V rámci
práce budou zkoumány nové algoritmy a hardwarové architektury, které umožní s využitím technologie FPGA hledání regulárních výrazů na rychlostech v řádech stovek gigabitů za sekundu.  Cílem bude zajistit požadovanou propustnost a efektivně využít zdroje FPGA tak, aby bylo možné umístit do FPGA čipu co nejvíce regulárních výrazů.  

Doktorand se zaměří na analýzu vlastností existujících algoritmů a bude
zkoumat možnosti jejich vylepšení.  Dále bude zaměřena pozornost na hledání efektivních hardwarových struktur pro realizaci vybraných algoritmů s důrazem na využití hardwarového paralelismu, případně na nalezení zcela nových algoritmů a architektur.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https