Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Animace kloubních struktur
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2005-11-25
Název disertace:Algorithms for Interactive Real-time Character Animation
Charakteristika řešeného problému:

  • Obecné algoritmy počítačové animace
  • Algoritmy počítačové animace struktur spojených klouby
  • Animace živých struktur spojených klouby
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.208.159.25
Přepnout na https