Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Student:Wiglasz Michal, Ing.
Téma:Evoluční algoritmy pro přibližné počítání
Zahájení v ak.r.:2015/2016
Charakteristika řešeného problému:

V projektu bude studován koncept přibližného počítání (approximate computing) a možnosti využití evolučních algoritmů pro aproximaci různých obvodových komponent a algoritmů využitých v systémech založených na počítačích. Cílem bude prokázat, že pokud máme možnost tolerovat nepřesnosti ve výpočtech, mužeme významně redukovat příkon nutný k provozu zařízení, zrychlit provádění výpočtu nebo snížit množství použitých výpočetních zdrojů. Evoluční přístup by měl také umožnit nalezení mnohem lepších kompromisních řešení než stávající algoritmy. Navržené metody budou ověřovány na vybraných aplikacích. Výzkum spadá to témat řešených výzkumnou skupinou Evolvable Hardware.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 54.225.59.14
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]