Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Student:Kidoň Marek, Ing.
Téma:Genetické vylepšování a aproximace software
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Genetické vylepšování využívá genetické programování pro vylepšení funkce a dalších parametrů existujícího softwaru.  Cílem projektu je vytvořit nástroje umožňující genetické vylepšování software, který je zejména určen pro vestavěné systémy. Dále umožnit evoluční aproximaci částí kódu s cílem redukovat příkon nebo zvýšit výkonnost aplikace. Výzkum spadá to témat řešených výzkumnou skupinou Evolvable Hardware.
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2015VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approach to Approximate Digital Circuits Design. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2015, roč. 19, č. 3, s. 432-444. ISSN 1089-778X.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.52.82
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]