Téma disertační práce

Školitel:Jaroš Jiří, Ing., Ph.D.
Student:Budiský Jakub, Ing.
Téma:ParaREAL: Paralelizace simulačních technik v čase
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Běžné techniky řešení soustav diferenciálních rovnic provádí dekompozici problému pouze v prostoru, zatím co v čase jsou sekvenční. Toto omezení limituje škálování algoritmů. Reálně je možné se dostat na 100.000 výpočetních jader.
Nastupující PetaScale systémy však budou mít miliony výpočetních jader. Proto vznikají nové techniky, které i za cenu zbytečné (redundantní) výpočetní práce, provádí dekompozici problému i podél časové osy. Tak to lze zajistit škálování i pro miliony výpočetních jednotek.

Cílem práce je aplikace těchto, tzv. ParaREAL, technik na spektrální metody řešení diferenciálních rovnic, vyšetřování podmínek konvergence, škálovatelnosti a efektivity. Implementace, testování a ověřování bude probíhat na heterogenních architekturách (CPU + Intel Xeon Phi nebo NVIDIA GPU).