Témata řešených disertačních prací

»1-50« 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-361
 
# Rok +Školitel Ústav Název
12014Beran VítězslavUPGMUživatelská rozhraní založená s využitím bezkontaktních technologií
22017Burget LukášUPGMRozpoznávání řečníka s využitím obsahu mluvené zprávy
32016Burget LukášUPGMPokročilé techniky a architektury pro jazykové modely založené na rekurentních neuronových sítích
42016Burget LukášUPGMPokročilé techniky a architektury pro jazykové modely založené na rekurentních neuronových sítích
52014Burget LukášUPGMZlepšování kvality signálu pro robustní rozpoznávání řečníka
62010Burget LukášUPGMKlasifikátory pro zpracování řeči a jejich implementace
72009Burget LukášUPGMRozpoznávácí sítě založené na konečných stavových převodnících pro dopředné a zpětné dekódování v rozpoznávání řeči
82007Burget LukášUPGMVyhledávání v řečových dokumentech nestandardních jazyků
92005Burget LukášUPGMSemanticky podporované vyhledávání klíčových slov v řeči
102017Čadík MartinUPGMVizuální geo-lokalizace a rozšířená realita na mobilních zařízeních
112017Čadík MartinUPGMVizuální lokalizace v interiéru
122014Čadík MartinUPGMVizuální lokalizace v přírodě
132018Černocký JanUPGMDolování informací z řeči
142017Černocký JanUPGMInterakce rozpoznávání řeči a dolování informací
152016Černocký JanUPGMDolování informací z řeči ze vzdálených mikrofonů
162015Černocký JanUPGMAplikace neuronových sítí v automatickém rozpoznávání mluvčího
172015Černocký JanUPGMTrénování rozpoznávání řeči na heterogenních datech s částečnou supervizí
182014Černocký JanUPGMLexicon Augmentation through FST-based Subword Unit Clustering
192012Černocký JanUPGMVyhledávání v řečových datech pomocí akustických vzorů
202007Černocký JanUPGMIndexování a vyhledávání v řečových dokumentech
212007Černocký JanUPGMJazykové modelování s systémová integrace pro rozpoznávání češtiny
222007Černocký JanUPGMModelování prozodických příznaků pro ověřování mluvčího v pod-prostorech
232003Černocký JanUPGMDetekce klíčových slov v řečových datech
242001Černocký JanUPGMAplikace lineárních transformací pro trénování systémů rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem adaptovaný napříč doménami
252001Černocký JanUPGMRozpoznávání fonémů z dlouhého časového kontextu
262000Černocký JanUPGMAkustické modelování v rozpoznávání řeči
271999Černocký JanUPGMRozpoznávání plynulé řeči
281999Černocký JanUPGMSegmentální metody ve zpracování řečového signálu
292005Češka MilanUITSModelování heterogenních systémů
302000Češka MilanUITSMetody analýzy v objektově orientovaných Petriho
311997Češka MilanUITSFormal Analysis over Object-Oriented Petri Nets
321997Češka MilanUITSModel synchronizačních a komunikačních mechanismů
331992Češka MilanUITSPetriho sítě a objekty
342002Drábek VladimírUPSYNové metody komprese dat
351999Drábek VladimírUPSYKomponentní přístup k vyvíjejícím se systémům
361997Drábek VladimírUPSYA contribution to optimization techniques based on design space exploration during high level synthesis
372018Drahanský MartinUITSDetekce a lokalizace (živých) osob za překážkami
382018Drahanský MartinUITSMultispektrální analýza lidských tkání pro lékařské účely
392018Drahanský MartinUITSNávrh algoritmů pro odstranění vlivu onemocnění kůže na proces rozpoznávání otisků prstů
402016Drahanský MartinUITSNávrh algoritmů pro odstranění vlivu onemocnění kůže na proces rozpoznávání otisků prstů
412015Drahanský MartinUITSNová technologie rozpoznávání 2D a 3D geometrie ruky
422015Drahanský MartinUITSVýzkum v oblasti biometrického rozpoznávání a sledování osob za využití dat obličeje
432014Drahanský MartinUITSTeoretické a experimentální stanovení množství informací v biometrických vlastnostech oka
442014Drahanský MartinUITSVýzkum v oblasti simulací poškození otisku prstu
452011Drahanský MartinUITSAnalýza útoků na (mikro)čipy a návrh zvýšení jejich odolnosti/bezpečnosti
462010Drahanský MartinUITSHybridní rozpoznávání 3D obličeje
472009Drahanský MartinUITSZařízení pro snímání sítnice a duhovky oka
482007Drahanský MartinUITSBezpečnost biometrických systémů
492008Dvořák VáclavUPSYAlgoritmy pro klasifikaci paketů
502003Dvořák VáclavUPSYArchitektura hardware a software aplikačně specifických paralelních systémů
 Další

Vaše IPv4 adresa: 18.206.48.142
Přepnout na https