Témata řešených disertačních prací

»1-50« 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-384
 
# Rok +Školitel Ústav Název
12014Beran VítězslavUPGMUživatelská rozhraní založená s využitím bezkontaktních technologií
22017Burget LukášUPGMRozpoznávání řečníka s využitím obsahu mluvené zprávy
32016Burget LukášUPGMPokročilé techniky a architektury pro jazykové modely založené na rekurentních neuronových sítích
42016Burget LukášUPGMPokročilé techniky a architektury pro jazykové modely založené na rekurentních neuronových sítích
52014Burget LukášUPGMZlepšování kvality signálu pro robustní rozpoznávání řečníka
62010Burget LukášUPGMKlasifikátory pro zpracování řeči a jejich implementace
72009Burget LukášUPGMRozpoznávácí sítě založené na konečných stavových převodnících pro dopředné a zpětné dekódování v rozpoznávání řeči
82007Burget LukášUPGMVyhledávání v řečových dokumentech nestandardních jazyků
92005Burget LukášUPGMSemanticky podporované vyhledávání klíčových slov v řeči
102019Čadík MartinUPGMPokročilé metody syntézy obrazu
112019Čadík MartinUPGMPokročilé metody výpočetní fotografie
122017Čadík MartinUPGMVizuální geo-lokalizace a rozšířená realita na mobilních zařízeních
132017Čadík MartinUPGMVizuální lokalizace v interiéru
142014Čadík MartinUPGMVizuální lokalizace v přírodě
152019Černocký JanUPGMAutomatické zpracování řeči pro bezpečnostní aplikace
162019Černocký JanUPGMAutomatické zpracování řeči pro bezpečnostní aplikace
172019Černocký JanUPGMAutomatické zpracování řeči pro bezpečnostní aplikace
182018Černocký JanUPGMDolování informací z řeči
192017Černocký JanUPGMInterakce rozpoznávání řeči a dolování informací
202016Černocký JanUPGMDolování informací z řeči ze vzdálených mikrofonů
212015Černocký JanUPGMAplikace neuronových sítí v automatickém rozpoznávání mluvčího
222015Černocký JanUPGMTrénování rozpoznávání řeči na heterogenních datech s částečnou supervizí
232014Černocký JanUPGMLexicon Augmentation through FST-based Subword Unit Clustering
242012Černocký JanUPGMVyhledávání v řečových datech pomocí akustických vzorů
252007Černocký JanUPGMIndexování a vyhledávání v řečových dokumentech
262007Černocký JanUPGMJazykové modelování s systémová integrace pro rozpoznávání češtiny
272007Černocký JanUPGMModelování prozodických příznaků pro ověřování mluvčího v pod-prostorech
282003Černocký JanUPGMDetekce klíčových slov v řečových datech
292001Černocký JanUPGMAplikace lineárních transformací pro trénování systémů rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem adaptovaný napříč doménami
302001Černocký JanUPGMRozpoznávání fonémů z dlouhého časového kontextu
312000Černocký JanUPGMAkustické modelování v rozpoznávání řeči
321999Černocký JanUPGMRozpoznávání plynulé řeči
331999Černocký JanUPGMSegmentální metody ve zpracování řečového signálu
342005Češka MilanUITSModelování heterogenních systémů
352000Češka MilanUITSMetody analýzy v objektově orientovaných Petriho
361997Češka MilanUITSFormal Analysis over Object-Oriented Petri Nets
371997Češka MilanUITSModel synchronizačních a komunikačních mechanismů
381992Češka MilanUITSPetriho sítě a objekty
392002Drábek VladimírUPSYNové metody komprese dat
401999Drábek VladimírUPSYKomponentní přístup k vyvíjejícím se systémům
411997Drábek VladimírUPSYA contribution to optimization techniques based on design space exploration during high level synthesis
422019Drahanský MartinUITSAnalýza retinálních snímků za účelem zpřesnění diagnózy a predikce vývoje onemocnění
432019Drahanský MartinUITSForenzní zpracování obrazu z mobilních zařízení
442019Drahanský MartinUITSUmělá inteligence pro MindSphere
452018Drahanský MartinUITSDetekce a lokalizace (živých) osob za překážkami
462018Drahanský MartinUITSMultispektrální analýza lidských tkání pro lékařské účely
472018Drahanský MartinUITSNávrh algoritmů pro odstranění vlivu onemocnění kůže na proces rozpoznávání otisků prstů
482016Drahanský MartinUITSNávrh algoritmů pro odstranění vlivu onemocnění kůže na proces rozpoznávání otisků prstů
492015Drahanský MartinUITSNová technologie rozpoznávání 2D a 3D geometrie ruky
502015Drahanský MartinUITSVýzkum v oblasti biometrického rozpoznávání a sledování osob za využití dat obličeje
 Další

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https