Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Topic:New Versions of Automata and Grammars
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků teorie formálních jazyků o modelech definující jazyky.  Projekt se zaměří na automaty a gramatiky. Cílem je konstrukce a výzkum nových verzí těchto modelů a to tak, aby adekvátním způsobem odrážely potřeby moderní informatiky. Řešení projektu bude rovněž zahrnovat diskuzi aplikací těchto systémů např. v oblasti bezpečnosti.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https