Topic of PhD thesis

Advisor:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Topic:Intrusion Detection and Automatic Processing of Malware
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Cílem práce je zkoumat problémy detekce útoků na počítačové systémy a automatické zpracování škodlivých programů (malware).  Práce by měla být motivována snahou navrhnout nové přístupy pro detekci a automatické zpracování škodlivého software. Součástí řešení bude:

  • Prostudování stávajícího stavu.
  • Návrh nových způsobů detekce útoků a malware.
  • Zdokumentování navržených metod, provedení experimentů a zhodnocení dosažených výsledků.

 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https