Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:Multispectral analysis of human tissues for medical purposes
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Cílem práce je multispektrální analýza lidských tkání pro lékařské účely. Postup práce bude následující:

  • Seznámení se s multispektrálním osvětlováním (různé vlnové délky) a snímáním pomocí kamer. Dále seznámení se s lidskou kůží a zuby.
  • Návrh a konstrukce zařízení pro multispektrální osvětlení lidské kůže a zubů, včetně snímání.
  • Provedení prvotních experimentů s tímto zařízením. Nasnímání DB patologických nálezů v/na kůži a zubech (ve spolupráci s lékaři).
  • Návrh a implementace expertního systému pro automatické hledání patologických nálezů v/na kůži a zubech.
  • Provedení závěrečných experimentů a souhrn dosažených výsledků.
Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech. Zahraniční stáž je možná.
Práce může navázat na předchozí zkušenosti týmu v této oblasti, tj. multispektrální osvětlování a snímání + onemocnění kůže na ploskách prstů.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https