Topic of PhD thesis

Advisor:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Topic:Deep neuron site and possibilities their aplication on industry
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Použití neuronových sítí pro hloubkové učení (deep learning) přispělo v posledních letech k výraznému posunu mnoha oblastí, které se opírají o strojové učení - rozpoznávání obrazu, analýza textu atd.

Cílem disertační práce je rozvinout existující přístupy využívající obrovské kolekce neanotovaných průmyslových dat pro naučení neuronových sítí tak, aby výstupy mezilehlé vrstvy bylo možné použít jako vektor příznaků. Součástí práce bude i aplikace zkoumaných metod v rámci evropských projektů, na jejichž řešení se školitel podílí.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https