Topic of PhD thesis

Advisor:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Topic:Question Answering Systems for natural language processing
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Odpovídání na otázky je v dnešní době jednou z nejvýznamnějších oblastí výzkumu počítačového zpracování přirozeného jazyka, která nachází uplatnění v konverzačních agentech, inteligentních výukových systémech, robotice atd. Nové metody založené na hlubokých neuronových sítích přinesly možnost automatické extrakce relevantních textů z rozsáhlých webových zdrojů a generování odpovědí bez nutnosti definování specifických příznaků a pravidel zpracování.

Cílem disertační práce je rozvinout existující přístupy využívající obrovské kolekce neanotovaných textových dat pro naučení neuronových sítí pro odpovídání na otázky. Součástí práce bude i aplikace zkoumaných metod v rámci evropských projektů, na jejichž řešení se školitel podílí.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https