Topic of PhD thesis

Advisor:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
Topic:Analysis and Sofisticated Testing of Concurrent Programs -- co-supervised by dr. B. Krena
Start:2008/2009
Date of Defense:2012-09-14
Title of Dissertation:Analysis and Testing of Concurrent Programs
PhD thesis subject:

V současné době neustále roste důraz na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost software. V souladu s tím jsou nemalé prostředky investovány do výzkumu moderních technik verifikace programů pomocí nejrůznějších automatizovaných metod, jako jsou systematické testování, dynamická analýza, statická analýza,  model checking apod. V poslední době se navíc začíná rozbíhat nejen výzkum verifikace programů, ale také metod umožňujících automatickou opravu chyb v programech za jejich běhu (nebo alespoň dodání vhodných návrhů na opravu příslušné chyby vývojářům).

Náplní tématu je rozvoj stávajících a návrh nových metod sofistikovaného testování, dynamické a statické analýzy programů, případně jejich kombinací, a to s důrazem na chyby v synchronizaci paralelních programů. Součástí tématu je i rozvoj metod statické a dynamické analýzy programů, respektive jejich kombinací, s aplikacemi při detekci chyb za běhu programů, návrhu způsobu jejich opravy a/nebo ověření, že navržená oprava je účinná a bezpečná.

Práce bude řešena ve spolupráci s Ing. B. Křenou, Ph.D., vystupujícím v roli školitele specialisty, a s týmem VeriFIT zabývajícím se na FIT VUT automatizovanou verifikací. V případě zodpovědného přístupu a kvalitních výsledků je zde možnost zapojení do grantových projektů (včetně mezinárodních -- zejména pak projektu SHADOWS), získání mimořádné stipendijní podpory i možnost kratších i delších zahraničních stáží na zahraničních pracovištích, s nimiž FIT v dané oblasti spolupracuje.

Related publications:
2007DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav and VOJNAR Tomáš. Using JavaPathFinder for Self-healing Assurance. In: Proceedings of 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science - MEMICS 2007. Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, pp. 67-73. ISBN 978-80-7355-077-6.
 KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, TZOREF-BRILL Rachel, UR Shmuel and VOJNAR Tomáš. Healing Data Races On-The-Fly. In: Proceedings of 5th International Workshop on Parallel and Distributed Systems: Testing and Debugging Modelling - PADTAD'07. London: Association for Computing Machinery, 2007, pp. 54-64. ISBN 978-1-59593-734-6.
 VOJNAR Tomáš. Cut-offs and Automata in Formal Verification of Infinite-State Systems. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007. ISBN 978-80-214-3547-6.

Vaše IPv4 adresa: 34.236.170.48
Přepnout na https