Topic of PhD thesis

Advisor:Kořenek Jan, Ing., Ph.D.
Student:Bartoš Václav, Ing.
Topic:New methods of network traffic analysis
Start:2011/2012
PhD thesis subject:

Práce je zaměřena na výzkum metod automatické analýzy síťového provozu, především pro bezpečnostní účely. Analýza tedy bude zaměřena na detekci síťových útoků a jiných nežádoucích událostí ve velkých sítích a na páteřních linkách. Předpokládá se především využití standardních dat o síťových tocích (NetFlow), budou ale prozkoumány i možnosti rozšíření těchto dat o další údaje. Hlavními kritérii při návrhu detekčních metod bude přesnost a rychlost detekce, vzhledem k velkému množství zpracovávaných dat je však nutné pamatovat i na časovou a paměťovou složitost použitých algoritmů.


Školitel specialista: Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 34.203.245.76
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]