Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Topic:Typová inference pro netypované/dynamické programovací jazyky
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

  • Studujte formální typové systémy pro lambda kalkul, sigma kalkul, Haskell apod.
  • Studujte různé přístupy pro automatické odvození typů - Hindley-Milner, kartézský součin, dále z nich odvozené a speciální.
  • Zvolte vhodný existující netypovaný/dynamický programovací jazyk a navrhněte pro něj formální typový systém a algoritmus automatického typového odvození s cílem získat co nejpřesnější a jedinečné typy za účelem převodu do jazyka typovaného.
  • Navrhněte způsob překladu zvoleného celého jazyka i se systémem knihoven, který se k němu váže.
  • Implementačně ověřte vybrané možnosti.
  • Z interní grantové agentury je možné získat jak mimořádné stipendium, tak další podporu.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https