Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Topic:Parallel Analysis of Formal Languages
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

  • Studujte současné techniky uplatňované v přední části překladače a různé implementace.
  • Navrhněte různá místa, kde by bylo možné uplatnit paralelní zpracování - zaměřte se na vlákna, případně využití GPU.
  • Realizujte přední část překladače dle vašeho návrhu, porovnejte výkonnost, vyvoďte závěry.
  • V rámci interní grantové agentury je možné získat jak stipendium, tak další podporu.