Topic of PhD thesis

Advisor:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Topic:User interfaces based on non-contact technologies
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Jedná se o projekt zaměřený na tvorbu uživatelských rozhraní založených na bezkontaktních technologiích, jako jsou například kamerou zjišťované pohyby těla, nebo technologie typu "Leap motion", "Kinect" a podobné. Alternativně je možno se zabývat i dalšími aspekty interakce člověka s robotickými systémy. Je možno se orientovat například na jeden z následujících užších problémů:

  • monitorování a rozpoznávání pohybu částí lidského těla a interpretace takového pohybu pro uživatelská rozhraní a aplikace.
  • Příprava moderních aplikací s využitím existujících prostředků interakce některého založených na některém z výše uvedených principů.

Je možnost spolupráce i na grantových projektech, zejména na nově přijatých evropských i národních projektech (možnost stipendia či pracovního poměru).