Topic of PhD thesis

Advisor:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Topic:Video content and video collection summarization
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Téma se zabývá metodami pro analýzu obrazové informace ve videu s cílem charakterizovat obrazový obsah částí videa a vybrat klíčové částí videa, které nejlépe popisují celkový obsah videa. Výběr částí videa závisí na parametrech úlohy a určuje způsob sumarizace, jedná-li se o optimalizaci časovou (sumarizace), prostorovu (synopse) nebo kombinace obou přístupů. 
Mezi zkoumané postupy může patřit:
  • detekce a klasifikace aktivity ve videu,
  • optimalizace výsledného sumarizovaného videa v časové i prostorové doméně,
  • sumarizace rozsáhlé video kolekce,
  • indexace rozsáhlé video kolekce,
  • využití strojového učení pro automatické nalezení parametrů sumarizačních metod.
Je možnost spolupráce i na grantových projektech, zejména na nově přijatých evropských i národních projektech (možnost stipendia či pracovního poměru).