Topic of PhD thesis

Advisor:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Topic:Analysis and optimization of business processes
Start:2016/2017
PhD thesis subject:

Téma vychází z dlouholetého výzkumu procesních modelů, řešeného v minulých letech několika doktorandy ve skupině prof. Hrušky. Základem výzkumu byla analýza procesů s cílem jejich optimalizace.

Protože procesní systémy jsou ve firemní oblasti využívané a pro některé podniky představují klíčový nástroj, je výstupem studia dobré praktické uplatnění doktoranda a to i během studia.

Tato oblast spojuje několik oborů - získávání znalostí z databází, modelování procesů, umělá inteligence (soft computing, evoluční algoritmy) a také alespoň základní teorii ohledně plánování a logistiky. Nepředpokládá se nutně vstupní znalost všech těchto oblastí, ale znalost alespoň části z nich je vhodná.

Cílem práce může být nalezení vhodných metod pro analýzy a optimalizace pro zvolené problémy, které se v praxi vyskytují, následně jejich zobecnění a ucelení.

Doktorand může být v rámci studia zapojen do výzkumného týmu, který řeší tyto aplikace přímo ve spolupráci s průmyslem.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https