Topic of PhD thesis

Advisor:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Student:Charvát Lucie, Ing.
Topic:Deep Pushdown Automata: Theory and Applications
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o automatech s hlubokými zásobníky, které se používají v teorii jazyků. Teoretický výzkum těchto modelů bude diskutovat užitečné vlastnosti a transformace těchto modelů, jako např. redukce velikosti jejich komponent. Výzkum aplikací těchto automatů se bude soustředit na oblasti informatiky související s překladači, matematickou lingvistikou a molekulární biologií.

Vaše IPv4 adresa: 54.234.228.78
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]