Topic of PhD thesis

Advisor:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
Topic:Static Analysis and Bug Finding in Software
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Statická analýza postavená na formálních základech je moderním a rychle se rozvíjejícím přístupem k ověřování korektnosti počítačových systémů, resp. pro vyhledávání chyb v nich. Existuje a dále se rozvíjí mnoho přístupů k takové analýze či verifikaci: analýza toku dat, pokročilé typové analýzy, abstraktní interpretace, model checking apod. Značná pozornost je těmto přístupům věnována nejen v akademické oblasti, ale také řadou špičkových velkých průmyslových společností (např. IBM, Microsoft, Google, NEC, Red Hat, Facebook, Amazon apod.) i nově vznikajících spin-off firem (např. Coverity, GrammaTech, MathWorks/AbsInt, Monoidics, DiffBlue apod.). Přes tento zájem univerzit i průmyslových společností je však v oblasti statické analýzy stále zapotřebí vyřešit celou řadu teoretických i praktických problémů. Předmětem disertační práce bude konkrétně rozvoj současného stavu v oblasti statické analýzy zaměřené na programy se složitými řídicími a/nebo datovými strukturami.

Práce bude řešena ve spolupráci s týmem VeriFIT zabývajícím se na FIT VUT automatizovanou analýzou a verifikací, zejména pak dr. L. Holíkem, doc. A. Rogalewiczem, dr. O. Lengálem, dr. P. Peringerem, Ing. T. Fiedorem, Ing. M. Hruškou. Je zde rovněž možnost úzké spolupráce s různými zahraničními partnery VeriFIT: Uppsala University, Švédsko (prof. P.A. Abdulla, prof. B. Jonsson); Verimag, Grenoble, Francie (dr. R. Iosif), LIAFA, Paříž, Francie (prof. A. Bouajjani, dr. M. Sighireanu), Academia Sinica (prof. Y.-F. Chen) či TU Braunschweig, Německo (prof. R. Meyer). Téma je zajímavé také z pohledu spolupráce s průmyslovými společnostmi, jako jsou Red Hat, Honeywell či DiffBlue.

V oblasti statické analýzy programů dosáhla skupina VeriFIT mnoha originálních výsledků publikovaných na špičkových konferencích (např. v oblasti analýzy programů s dynamickými datovými strukturami, parametrickými datovými strukturami, či parametrickým počtem procesů). Řada z dosažených výsledků byla implementována v nástrojích (např. Predator či Forester), které získaly řadu ocenění např. na mezinárodní soutěži ve verifikaci software SV-COMP. Konkrétní výzkum v rámci tématu se zaměří na další významné zdokonalení metod, na nichž tyto nástroje stojí, ať už se jedná o techniky založené na automatech, logikách či grafech. Cílem bude mj. umožnit efektivní analýzu programů s více různými typy dat (např. ukazatele a celočíselné proměnné), navhrnou nové techniky analýzy programů s dynamickými datovými strukturami (např. s využitím analýzy založené na šablonách), umožnit efektivní verifikaci konečnosti a nekonečnosti běhu programů, umožnit verifikaci fragmentů kódu, umožnit verifikaci paralelních programů, kde každé jednotlivé vlákno má neomezený stavový prostor či také kombinovat různé (omezené) statické a dynamické analýzy programů za účelem efektivního vyhledávání chyb v nich.

Part of research project:
Related publications:
2016DUDKA Kamil, HOLÍK Lukáš, PERINGER Petr, TRTÍK Marek and VOJNAR Tomáš. From Low-Level Pointers to High-Level Containers. In: Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI). Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016, pp. 431-452. ISBN 978-3-662-49121-8.
2015ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt, LENGÁL Ondřej, TRINH Quy Cong and VOJNAR Tomáš. Verification of heap manipulating programs with ordered data by extended forest automata. Acta Informatica. 2015, vol. 53, no. 4, pp. 357-385. ISSN 0001-5903.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao and VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of EUROCAST'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, pp. 555-564. ISBN 978-3-319-27339-6.
2014ABDULLA Parosh A., HAZIZA Frédéric and HOLÍK Lukáš. Block Me If You Can! Context-Sensitive Parameterized Verification. In: 21st International Static Analysis Symposium. Berlin: Springer Verlag, 2014, pp. 1-17. ISBN 978-3-319-10935-0. ISSN 0302-9743.
2013DUDKA Kamil, PERINGER Petr and VOJNAR Tomáš. Byte-Precise Verification of Low-Level List Manipulation. In: 20th Static Analysis Symposium. Berlin: Springer Verlag, 2013, pp. 215-237. ISBN 978-3-642-38855-2. ISSN 0302-9743.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří and VOJNAR Tomáš. Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata. In: Proceedings of CAV'13. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, pp. 740-755. ISBN 978-3-642-39798-1. ISSN 0302-9743.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https