Topic of PhD thesis

Advisor:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Topic:Analýza číslicového systému - identifikace bodů ovlivňujících spolehlivost
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Při budování systémů odolných proti poruchám se zvyšují požadavky na plochu, na niž bude systém  implementován. Zároveň se zvýší příkon (naroste objem elektroniky) a zhorší se dynamické parametry (do cesty datům se v některých metodách vkládají další komponenty). Zároveň platí, že vybavení některých komponent prostředky pro zvýšení spolehlivosti představuje vyšší / nižší příspěvek pro celkovou spolehlivost analyzované komponenty.

Téma disertace je definováno takto:

  • Vytvořit metodiku, která na základě analýzy číslicového systému nalezne body, jejichž zvýšení odolnosti proti poruchám má výrazný význam pro celkovou spolehlivost.
  • Navrhnout metody pro zvýšení odolnosti proti poruchám, které budou v metodice použity.  
  • Definovat kriteria pro využití konkrétních metod zvýšení spolehlivosti.  
  • Vytvořit metodiku pro ohodnocení takových zásahů.
  • Vytvořit metodiku pro vyhodnocení spolehlivosti při různých alternativách řešení tohoto problému.

Půjde tedy jednak o analýzu vlastností komponent, intenzity jejich využívání v číslicovém systému a analýzu architektury analyzovaného systému.  

Po vytvoření metodiky a její implementaci bude mít výzkumná činnost i charakter experimentální práce. Experimenty budou realizovány na platformách hradlových polí od různých výrobců a na konkrétních architekturách.  

Tým zaměstnanců a doktorandů na ÚPSY dlouhodobě pracuje v oblasti návrhu systémů odolných proti poruchám.