Topic of PhD thesis

Advisor:Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Distributed Photoacoustic Imaging
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Fotoakustické snímkování je nová progresivní metoda neinvazivního zobrazování měkkých tkání. Technika je založena na generování širokopásmových ultrazvukových vln uvnitř tkáně pomocí několika laserů. Nahraná odezva je poté zpětně rekonstruována a je vytvořen detailní obraz tkáně.

Obrovským problémem pro reálné nasazení je rozsah simulačních domén vzhledem k vlnové šířce snímaného ultrazvukového signálu. Typickou aplikací je například mamografie, kde se bavíme o datové množině v řádu deistek TB.

Cílem práce je navrhnout nové dekompoziční techniky pro rychlou rekonstrukci fotoakustických obrazů s využitím akcelerátorů GPU nebo MIC. Předpokládá se vývoj a nasazení na superpočitačích s výkonem několika PFLOPS.


Part of research project:
Related publications:
2016JAROŠ Jiří, RENDELL Alistair P. and TREEBY Bradley E. Full-wave nonlinear ultrasound simulation on distributed clusters with applications in high-intensity focused ultrasound. The International Journal of High Performance Computing Applications. 2455 Teller Road Thousand Oaks, CA 91320: SAGE Publications, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 137-155. ISSN 1741-2846.
 TREEBY Bradley E., JAROŠ Jiří and COX Ben T. Advanced photoacoustic image reconstruction using the k-Wave toolbox. In: SPIE Proceedings Vol. 9708: Photons Plus Ultrasound: Imaging and Sensing 2016. San Francisco: SPIE - the international society for optics and photonics, 2016, pp. 1-14. ISBN 978-1-62841-942-9.

Vaše IPv4 adresa: 18.208.159.25
Přepnout na https