Topic of PhD thesis

Advisor:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Topic:Communication Infrastructure for Intelligent Buildings or Vehicles
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Řešení tohoto projektu je založeno na rostoucím významu inteligentních budov a potřebnosti komunikační infrastruktury pro jednotlivé komponenty inteligentních autonomních systémů v budovách. Při výzkumu tématu bude především kladena pozornost na bezdrátové sítě pro komunikaci. Odolnost a bezpečnost těchto sítí jak proti náhodných výpadkům, tak proti úmyslným útokům je nepřehlédnutelným požadavkem při využívání inteligentních budov. Řešení by se mělo soustředit jak na studium a návrh odolných sítí, tak i kvantifikaci odolnosti a analýzu možných následků různých nehod, nebo útoků.
Alternativně se téma může zabývat bezpečnosti komunikační infrastruktury pro inteligentní vozidla.