Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Topic:Safe Compilers
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

  • Studujte problematiku aplikací v prostředí internetového provozu, které pracují jak s bezpečnými, tak potenciálně nebezpečnými daty.
  • Navrhněte úpravu v analýze a syntéze kódu pro typický jazyk používaný v daném prostředí, který je překládaný do binárního kódu pro přímé spouštění na hardware.
  • Formálně ukažte, že analýza je schopna odhalit potenciální nebezpečí při nesprávném užití hodnot přicházejících z prostředí internetu.
  • Realizujte vhodnou demonstrační aplikaci.
  • Nejen v rámci interní grantové agentury je možné získat mimořádné stipendium a další podporu.