Topic of PhD thesis

Advisor:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc.
Topic:Automatic Transformation of Ordinary Differential Equations
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

  • Seznamte se se simulačním jazykem TKSL
  • Seznamte se s principem automatické transformace zadání soustavy diferenciálních rovnic
  • Ověřte princip automatické transformace na vhodných příkladech
  • Zhodnoťte návaznost na světové standardy (MAPLE, Matlab)
  • Analyzujte počty operací při výpočtu členů Taylorovy řady a optimalizujte odpovídající matematické symbolické výpočty a odpovídající technické řešení.
  • Navrhněte algoritmus automatické transformace s ohledem na optimalizaci výpočtů.
  • Implementujte navržený algoritmus v jazyce C a proveďte návaznost na stávající systém TKSL.
  • Zhodnoťte dosažené výsledky.