Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Student:Milkovič Marek, Ing.
Topic:Methods for Pattern Extraction and Detection in Program Code
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Cílem práce je navrhnout, implementovat a v praxi ověřit takové metody,
které povedou k automatizované extrakci a detekci vzorů v programovém
kódu. Důraz je kladen na využití v antivirovém průmyslu. Projekt bude
řešen v přímé spolupráci s firmou Avast.

Předpokládané části řešení práce:

  1. Vytipování a extrakce důležitých rysů (feature set) z kódů programů, jako jsou binární spustitelné aplikace, bajtkód, skripty apod. Může se jednat o rysy statické, dynamické, nebo kombinované.
  2. Návrh metod pro transformaci extrahovaných rysů na přesné detekční vzory. Metody by měly být dostatečně robustní pro vypořádání se se situací, kdy ne všechny rysy jsou k dispozici. Očekávána je rovněž validaci takových vzorů pomocí existujících sad čistých/škodlivých souborů.
  3. Návrh systému, který bude schopen tyto vzory v programech detekovat. Ideálně by měl být tento systém schopen programy i klasifikovat na základě detekovaných vzorů. Implementace systému na základě navržených metod a formalismů.
  4. Ověření celého systému v praxi.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.103.13
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]