Topic of PhD thesis

Advisor:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA
Topic:Phenomenological Modeling of Cyber-Physical Systems
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Fenomenologické modely jsou modely popisující empirické vztahy mezi fenomény způsobem, který odpovídá základním fyzikálním principům, ale není z nich přímo odvozen. Primárním cílem těchto modelů není vysvětlení příčin vzájemné interakce systémových proměnných, ale globální popis chování systému. Uvedený způsob modelování bude v rámci práce aplikován za účelem vytvoření přesných modelů a submodelů kyberneticko-fyzikálních systémů. 

Vaše IPv4 adresa: 18.208.159.25
Přepnout na https