Topic of PhD thesis

Advisor:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA
Topic:Communication Protocol for Cockpit Display Systems and User Applications data exchange in Avionics Systems
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Pokročilé avionické systémy pro dopravní letouny a letouny všeobecného letectví budou vyžadovat návrh a implementaci moderního protokolu pro komunikaci mezi palubní zobrazovací jednotkou a uživatelskou aplikací. Současné průmyslově akceptované řešení způsobuje nežádoucí latenci a do jisté míry také omezení rozsáhlejší interakce s palubním avionickým systémem. Cílem práce bude návrh moderního komunikačního protokolu a funkcionality podporované zobrazovacími systémy, které budou využitelné ve vývoji budoucích palubních displejových systémů podléhajících certifikaci leteckým úřadem.