Topic of PhD thesis

Advisor:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA
Topic:Augmented Reality for Complex Real Time Simulation Environment
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Vývoj simulačních technologií směřuje v posledním desetiletí k přirozené integraci prvků rozšířené reality, jejichž širšímu uplatnění brání nedostatky plynoucí ze současného stavu techniky. Cílem práce bude analýza, návrh a implementace nových přístupů pro zvýšení autenticity rozšířené reality pro využití v komplexních simulacích v reálném čase. 

Vaše IPv4 adresa: 3.85.245.126
Přepnout na https