Topic of PhD thesis

Advisor:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA
Topic:Optimal Flight Trajectory and Pilot Decision Making
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Zintenzivnění letového provozu v podmínkách silné oborové konukrence vytváří předpoklad pro výzkum, vývoj a implementaci nástroje pro optimalizaci letové trajektorie, který zohlední rozhodovací proces pilota. Samotným cílem práce bude vytvoření algoritmů a jejich následná softwarová implementace do podoby nástroje pro plánování trajektorie letu, který obsáhne interaktivní automatické řešení letové trajektorie s využitím optimalizačního přístupu při zohlednění uživatelské preference a nejistoty v definici prostorového pohybu letounu. V rámci syntézy bude řešeno modelování a simulace rozhodovacícho procesu pilota při prostorovém manévrování, přičemž syntéza skupinového rozhodování bude vycházet z konceptu prioritarizace informace.